Et af Danske Hotellers overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere. Dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Danske Hoteller ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Danske Hoteller håndterer dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Danske Hoteller driver 25 hoteller i Danmark: Dronninglund Hotel, Hotel Søparken i Aabybro, Hotel Hjallerup Kro, Hotel Phønix i Brønderslev, Hotel Limfjorden i Thisted, Hotel Ringkøbing, Hotel Falken i Videbæk, Hotel Vildbjerg, Østergårds Hotel i Herning, Hotel Lynggården i Lind, Hotel Medi i Ikast, Hotel Årslev Kro i Brabrand, Golf Hotel Viborg, Hotel Juelsminde Strand, Hotel Norden i Haderslev, Hotel Dagmar i Ribe, Nørherredhus Hotel på Nordborg, Hotel Vissenbjerg Storkro, Hotel Menstrup Kro, Hotel Vinhuset i Næstved, Hotel Ansgar i Esbjerg, Hotel Kryb i Ly Kro i Fredericia, Hotel Postgaarden i Fredericia og Hotel Bymose Hegn i Helsinge.

Danske Hoteller A/S
Gammel Kongevej 102, 1. sal
1850 Frederiksberg

Thor Pedersen er databeskyttelsesrådgiver i Danske Hoteller. Han er behjælpelig med alle persondatarelaterede spørgsmål og kan kontaktes på tlf. 3132 3324 eller thor@danske-hoteller.dk

Danske Hoteller udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Danske Hoteller leverer som hotelvirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser afgiver dine personoplysninger til Danske Hoteller, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Danske Hoteller.

HVORDAN INDSAMLER DANSKE HOTELLER PERSONOPLYSNINGER?

Danske Hoteller indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Danske Hotellers serviceydelser
 • Fra personer der handler på dine vegne
 • På B2B markedet. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Danske Hotellers serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale
 • Via browser cookies og web beacons
 • I forbindelse med brug af Danske Hotellers digitale ydelser
 • Ved indmeldelse til Danske Hotellers bonuskort og når du abonnerer på Danske Hotellers nyhedsbreve
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven
 • TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved hotellets indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception og bar samt ved vareindlevering. 

HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER DANSKE HOTELLER?

Danske Hoteller indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik, herunder også brugen af Danske Hotellers app og/eller andre digitale serviceydelser
 • Brugen af Danske Hotellers bonuskort
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback via fysiske som onlinebaserede konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan efter eget ønske vælge at give Danske Hoteller personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Danske Hoteller mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig. 

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Danske Hoteller det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din kundeprofil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv vil Danske Hoteller i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Danske Hotellers vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

ONLINE KØB MED KREDITKORT

Danske Hoteller anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk) i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. DIBS er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Danske Hoteller de oplysninger, som du har oplyst i indtil 12 måneder, hvorefter oplysningerne anonymiseres.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål eller hvis der er fejl i bestillingen.  

HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Danske Hoteller indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør, hvilke personoplysninger Danske Hoteller indsamler samt formålet med indsamlingen.

Danske Hotellers formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Danske Hotellers serviceydelser
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Danske Hotellers serviceydelser
 • Tilpasning af Danske Hotellers kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til Danske Hoteller
 • Opfyldelse af lovkrav

DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Danske Hoteller baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Danske Hoteller kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Danske Hoteller behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted, for at Danske Hoteller kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Danske Hoteller forfølger, kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Danske Hotellers serviceydelser.

Oplyser du Danske Hoteller om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Danske Hoteller oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Danske Hoteller generelt.

I nogle tilfælde vil Danske Hoteller modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Danske Hotellers vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Danske Hoteller ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår, hvilke personoplysninger Danske Hoteller er pålagt at registrere.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Danske Hoteller behandler om dig, samt at modtage yderligere supplerende information i denne forbindelse. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som Danske Hoteller har registreret om dig.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som Danske Hoteller har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Danske Hoteller alle oplysninger, som Danske Hoteller ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset Danske Hotellers behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, så du kan medtage din data til en anden leverandør. Det omfatter kun de oplysninger, som du selv har givet til Danske Hoteller, og som Danske Hoteller behandler baseret på dit samtykke eller af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særskilte tilfælde. Om retten til indsigelse gælder afhænger af Danske Hotellers formål med behandlingen, så vel som det juridiske grundlag for behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Danske Hoteller efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du sende en anmodning til thor@danske-hoteller.dk.

Danske Hoteller vender tilbage med et svar inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog blive forlænget med yderligere to måneder. 

Danske Hoteller vil altid informere dig, hvis det forventes, at svarfristen er længere end 1 måned. Du gøres samtidig opmærksom på, at Danske Hoteller af sikkerhedsmæssige hensyn skal være i stand til at verificere din identitet, før din anmodning kan behandles. Danske Hoteller kan i den forbindelse f.eks. bede om at få tilsendt en kopi af dit kørekort eller dit pas.

Du kan også kontakte Danske Hoteller på thor@danske-hoteller.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Danske Hoteller kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS DANSKE HOTELLER

Når du søger en stilling hos Danske Hoteller, behandles de oplysninger, som du har givet Danske Hoteller i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan Danske Hoteller bede om kopi af straffeattest og/eller indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Til begge formål indhentes samtykke fra ansøgeren.

Danske Hoteller bruger oplysningerne til at vurdere, om Danske Hoteller ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Det er alene relevante ledere, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i Danske Hoteller, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Danske Hotellers persondatapolitik for medarbejdere, som du finder i Danske Hotellers personaleguide.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 3 måneder efter afslaget er givet. Danske Hoteller indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid end 3 måneder, hvis dette kunne være relevant.

Danske Hoteller kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Danske Hoteller behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger eller fordi du ønsker, at Danske Hoteller sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Danske Hotellers databeskyttelsesrådgiver via e-mail: thor@danske-hoteller.dk eller via telefon 3132 3324.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Danske Hoteller beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager Danske Hoteller løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Danske Hoteller underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt og senest 72 timer efter, at dette er kommet for vort kendskab.

Danske Hotellers sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Danske Hoteller udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller etc.

Danske Hoteller deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilket hotel eller hvilken afdeling i Danske Hoteller koncernen du henvender dig til.

Danske Hoteller kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. 

Danske Hoteller sletter dine personoplysninger, når Danske Hoteller efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Alle kundekort med persondata, anonymiseres i vores bookingsystem efter 1 års inaktivitet.

COOKIES

Danske Hoteller anvender cookies til Danske Hotellers digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Danske Hotellers behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt eller elektronisk til:

Danske Hoteller A/S
Gammel Kongevej 102, 1.sal
1850 Frederiksberg
Att.: Thor Pedersen

Tlf. 3132 3324
Email: thor@slet-dette.danske-hoteller.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Danske Hotellers hjemmeside.

Dato for sidste revision af politikken: 4. november 2022.