Tjæreovne

Afstand: 17.76 Km

Tjæreovnene i Hesselvig Plantage er to restaurerede tjæreovne blandt i alt 20, der blev opført i Danmark i begyndelsen af 1900-årene. De er sat i stand for at vise produktionen af trækul og trætjære og samtidig formidle et stykke kulturhistorie. 

De eneste bevarede tjæreovne i Danmark (så vidt vides) ligger i Hesselvig Plantage ca. 2 km øst for Skarrild.

Til anlægget hører også den genskabte tørrelade og et selvstændigt motorhus med en petroleumsmotor, der har drevet en stationær rundsav til afkortning af træ og grene til brændingen.

Samtidig med kulbrændingen kunne man udnytte trætjæren. Kullene blev bl.a. anvendt til opvarmning, samt til iblanding i svine- og hønsefoder. Den udvundne tjære blev brugt til vedligeholdelse af træværk samt imprægnering af fiskegarn og hegnspæle.

De restaurerede ovne har været i drift fra omkring 1910 til årene efter anden verdenskrig.

Ved ovnene er anlagt en stor overdækket rasteplads.

 Opdateret af: VisitHerning  | mail@visitherning.com
Tjæreovne Fotograf: VisitHerning
Tjæreovne Fotograf: VisitHerning